eusavlogo-b ZSEnew

PARADIGMY BUDÚCICH ZMIEN V 21. STOROČÍ

 

Externé a interné determinanty polarizácie spoločnosti

 

VII. medzinárodná vedecká konferencia

Malé kongresové centrum SAV

Štefánikova 3, 811 06 Bratislava

 

 

 

 

down

 

O KONFERENCII

Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied

Oddelenie svetovej ekonomiky

v spolupráci s partnermi

Fakultou ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy v Bratislave,

Ekonomickou fakultou Technickej univerzity v Košiciach,

Materiálovotechnologickou fakultou STU v Trnave,

 Институтом социально-экономических исследований Уфимского научного центра Русской академии наук

a Институтом экономики и управления Уфимского государственного авиационного технического университета

pozýva na VI. medzinárodnú vedeckú konferenciu

 Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí

Externé a interné determinanty polarizácie spoločnosti

Gestorka konferencie: doc. Ing. Iveta Pauhofová, CSc., hosťujúca profesorka

REGISTRÁCIA

  Registrujte sa TU Príspevok do zborníka

PROGRAM KONFERENCIE

Program  PREDNÁŠAJÚCI

KONTAKT A DOPRAVA

paradigmyzmien@savba.sk

Organizačný výbor

Michaela Barátová (komunikácia v ruskom jazyku)  EMAIL
Martin Kramer (komunikácia v anglickom jazyku)  EMAIL

 
doc. Ing. Iveta Pauhofová, CSc., hosťujúca profesorka
prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.

Napíšte nám Doprava