eusavlogo-b ZSEnewHQ_Trexima_logo_claim2

PARADIGMY BUDÚCICH ZMIEN V 21. STOROČÍ

 

Externé a interné determinanty polarizácie spoločnosti

 

VII. medzinárodná vedecká konferencia

27.10.2017

Hotel SOREA Regia, Kráľovské údolie 6, 811 02 Bratislava

Registrácia možná už len pod bodom 1 a 2 do 15.10.2017

www.facebook.com/paradigmchangesSAV/

down

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O KONFERENCII

Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied

Oddelenie svetovej ekonomiky

v spolupráci s partnermi

Ekonomickou fakultou Technickej univerzity v Košiciach,

Materiálovotechnologickou fakultou STU v Trnave,

 Институтом социально-экономических исследований Уфимского научного центра Русской академии наук

a Институтом экономики и управления Уфимского государственного авиационного технического университета,

za podpory: Západoslovenská energetika, a.s. a TREXIMA Bratislava, spol. s.r.o.

pozýva na VII. medzinárodnú vedeckú konferenciu

 Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí

Externé a interné determinanty polarizácie spoločnosti

Gestorka konferencie: doc. Ing. Iveta Pauhofová, CSc., hosťujúca profesorka

REGISTRÁCIA

  Registrujte sa TU Príspevok do zborníka

PROGRAM KONFERENCIE

Program  PREDNÁŠAJÚCI

KONTAKT A DOPRAVA

paradigmyzmien@savba.sk

Organizačný výbor

Simona Košíková   EMAIL doc. Ing. Iveta Pauhofová, CSc., hosťujúca profesorka prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc. Ing. Marek Šarmir Ing. Monika Šujaková Napíšte nám Doprava