okonferencii-page

Predchádzajúce konferencie

Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí:

2011    Hľadanie kontúr v mozaike, Bratislava

2012    Infraštruktúra spoločnosti – infraštruktúra človeka – kontrolovaná spoločnosť, Smolenický zámok

2013    Európa, Slovensko – súvislosti globálneho ekonomického a mierového potenciálu, Smolenický zámok

2014    Globálny svet – spolupráca alebo konfrontácia?, Bratislava

2015    Adaptačné procesy – budúcnosť Európy a Slovenska, Bratislava

2016    Adaptačné procesy a pulzujúca ekonomika, Smolenický zámok