mapa hotel sorea3

E-mail konferencie:   paradigmyzmien@savba.sk

Organizačný výbor

Simona Košíková
doc. Ing. Iveta Pauhofová, CSc., hosťujúca profesorka
prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
Ing. Marek Šarmir
Ing. Monika Šujaková