registracia-page

Registračný formulár

Prosím, vyberte jednu z možností 1 - 6

Registrácia možná už len pod bodom 1 a 2 do 15.10.2017

Poznámky:

* registrácia a úhrada až po akceptácií poslaného príspevku, príspevok poslať najneskôr do 11. 9., týka sa to aj príspevkov z partnerských inštitúcií
** Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave, Институт социально-экономических исследований Уфимского научного центра Русской академии наук, Институт экономики и управления Уфимского государственного авиационного технического университета

adresa konferencie: paradigmyzmien@savba.sk

Osobné údaje

* vyžadované polia


Informácie o nás

Ekonomický ústav SAV, Šancová 56, Bratislava 81105, Slovenská republika

 

Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
IBAN: SK60 8180 0000 0070 0012 2050
Variabilný symbol: 27102017Priezvisko
Špecifický symbol: 90910039
SWIFT/BIC code: SPSRSKBA
IČO: 00699446
DIČ: 2020831285
Nie sme platcami DPH