registracia-page
Podmienky Príspevok písať podľa priloženej šablóny, za jazykovú úpravu zodpovedajú jednotliví autori
(Pre priamy odkaz na šablónu kliknite TU). Max. rozsah príspevku: 10 strán. Abstrakt – minimálne 250 slov v anglickom jazyku. Prezentácia na konferencii je podmienená zaslaním príspevku v PowerPoint-e najneskôr 3 týždne pred začiatkom konferencie. Uverejnenie príspevku je podmienené obdržaním akceptačného listu (až potom platbu zrealizovať).

Zborník bude recenzovaný, v tlačenej aj online podobe.